เลือกชุดชั้นในอย่างไรให้เหมาะ กับสรีระและคุ้มค่าเงิน

เลือกชุดชั้นในอย่างไรให้เหมาะ กับสรีระ การเลือกใช้ชุดชั้นในเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากสำหรับคุรผู้หญิงเพราะนอกจากจะช่วยรักษาทรวงอก Beauty Blog

เลือกชุดชั้นในอย่างไรให้เหมาะ กับสรีระ การเลือกใช้ชุดชั้นในเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากสำหรับคุรผู้หญิงเพราะนอกจากจะช่วยรักษาทรวงอก ไม่ให้เสียรูปเสียทรง หรือหย่อยคล้อยเกินวัยแล้ว ยังเป็นการเสริมบุคคลิกภาพของผู้ใส่ด้วย ดังนั้น การเลือกใช้ชุดชั้นใจให้เหมาะกับสรีระของแต่ละคนจึงเป็นเรื่องสำคัญ

 

ขนาดรอบอก VS ไซด์เสื้อใน มีความสำคัญต่อการเลือกซื้อ

วิธีวัด ขนาดรอบอก ที่ถูกต้องเพื่อหาไซด์เสื้อในให้ทำการวัดดังนี้ ให้คุณผู้หญิงยืนตัวตรงแล้วใช้สายวัดทำการวัดรอบอกโดยการวัดผ่านหัวนมทั้งสองข้างมีหน่วยเป็นเซ็นติเมตร ( ซม. ) แล้ววัดขนาดรอบใต้อกคือวัดขนาดรอบตัวใต้ฐานเต้านมมีหน่วยเป็นเซ็นติเมตร ( ซม. ) อีกตำแหน่งหนึ่ง การวัดทั้งสองตำแหน่งผู้วัดไม่ต้องรัดสายวัดแน่นเกินไปหรือหลวมเกินไป ให้วัดโดยยึดเอาสายวัดอยู่ในระดับที่กำลังดีไม่แน่นไม่หลว

นำตัวเลขที่วัดมาได้ตัวแรก ลบ ออกด้วยตัวที่สอง ผลลัพธ์จะเป็นขนาดหน้าอก นำตัวเลขที่คำนวณได้ไปหา “ คัพ ” ของเสื้อในที่เหมาะกับผู้วัดโดยปกติในประเทศไทยจะแบ่งเป็นไซด์ A B C D E และ >E ส่วนการหาไซด์เสื้อในก็ให้ผู้วัดนำตัวเลขของขนาดรอบใต้ฐานเต้านมที่วัดได้ไปเทียบกับตารางเสื้อในของร้านค้าที่คุณผู้หญิงไปหาซื้อนั่นเอง เช่น รอบอกได้ 95 ซม. ใต้อกได้ 75 ซม. นำมาลบกันเหลือ 20 ซม.ซึ่งจะเป็นเสื้อในคัพ E ส่วนไซด์เสื้อในเมื่อเทียบตารางแล้วจะเป็นไซด์ 75 ซม. เสื้อในของคุณผู้หญิงท่านนี้คือ 75E

ดังนั้น การคำนวณหาคัพเสื้อใน = ผลต่างของรอบอก – รอบใต้อก โดยคัพ A ตัวเลขผลต่างอยู่ระหว่าง        9 – 11 ซม. , B ตัวเลขผลต่างอยู่ระหว่าง 11.5 – 13.5 ซม. , C ตัวเลขผลต่างอยู่ระหว่าง 14 – 16 ซม. , D ตัวเลขผลต่างอยู่ระหว่าง 16.5 – 18.5 ซม , E ตัวเลขผลต่างอยู่ระหว่าง 19 – 21 ซม. และ >E ตัวเลขผลต่างอยู่ระหว่าง 21.5 ซม. ขึ้นไป

ขนาดไซด์ = ระยะรอบใต้ฐานอก ถ้าวัดได้ 63 – 67 ซม. ไซด์คือ 65  , 68 – 72 ไซด์คือ 70 , 73 – 77ไซด์คือ 75 , 78 – 82 ไซด์คือ 80 , 83 – 87 ไซด์คือ 85 , 88 – 92 ไซด์คือ 90 , 93 – 97 ไซด์คือ 95 , 98 – 102 ไซด์คือ 100 และ 103 – 107 ไซด์คือ 105

 

รูปทรงหน้าอกคืออีกประการที่สำคัญในการเลือกเสื้อใน

 

รูปทรงหน้าอก เลือกชุดชั้นในอย่างไรให้เหมาะ

ของคุณผู้หญิงไม่ใช่มีเพียง 2 แบบอย่างที่เข้าใจกัน ไม่ใช่มีเพียงแบบเล็ก และแบบใหญ่ แต่รูปทรงหน้าอกของผู้หญิงทั่วโลกมีถึง 7 แบบด้วยกัน เมื่อรูปแบบของหน้าอกแตกต่างกันออกไปเช่นนี้ การเลือกใช้เสื้อในก็ต้องแตกต่างออกไปตามรูปทรงของหน้าอกด้วย คุณผู้หญิงจะเลือกส้อเพียงเห็นว่าสวย และถูกใจ หรือราคาประหยัดอย่างเดียวไม่ได้ โดยเฉพาะซื้อ 1 แถม 1 แบบนี้ไม่ได้

รูปทรงหน้าอกของผู้หญิงทั่วโลกแบ่งออกได้ 7 อย่าง  สามารถหลับตานึกภาพตามชื่อเรียกได้เลย แล้วคุณผู้หญิงทั้งหลายจะทราบว่าคุณมีหน้าอกรูปทรงใด ได้แก่ แบบไม่สมมาตรา2 เต้าไม่เท่ากัน , แบบระฆัง , แบบหยดน้ำตา , แบบหัวนมแยกไปคนละทางตรงข้ามกัน (แบบตะวันออก – ตะวันตก ) , แบบด้านข้าง , แบบหน้าอกเล็ก และแบบกลม

ทั้งหมด Beauty Blog นำเสนอนั้น เป็นหลักการเบื้องต้นที่สำคัญและควรรู้ไว้เพื่อให้การจับจ่ายใช้สอยเงินคุ้มค่าแก่การใช้งานและสามารถใช้ได้นานไม่ต้องหาซื้อบ่อยๆ

 

 

#Healthyสุขภาพ

Recommended Articles